Close Ograditelnye sooruzhenya tipa molov i dvizhenye nanosov na peschanykh poberezhyakh,
Knaps, R. (1952) (1952),
Izvestiya AN Latviyskoy SSR, 6, 59 p. 87–130