Close Mineralnyj sostav pozdnechetvertichnykh osadkov Baltijskogo morya po dannym rentgendifraktometricheskogo analiza,
Emelyanov, E. M., E. S. Trimonis (1981) (1981),
Osadkoobrazovanie v Baltijskom More, Lisitsyn A. P. and Emelyanov E. M. (Eds.) p. 180–188