Close Pervichnaya produktsiya makrofitov trekh raznotipnykh sapropelevykh ozer yuga Zapadnoj Sibiri (v predelakh Novosibirskoj oblasti) v 2012 godu,
Zarubina, E. Yu. (2013) (2013),
Mir Nauki, Kul'tury, Obrazovaniya, 5 p. 441–444