Close Donnye Otlozheniya Raznotipnykh Vodoemov. Metody Izucheniya,
Subetto, D. A., M. Ya. Prytkova (2016) (2016),
89 pp.