Close Radioaktivnye Ehlementy v Okruzhayushhej Srede i Problemy Radioehkologii: Uchebnoe Posobie,
Rikhvanov, L. P. (2009) (2009),
430 pp.