Close Paleoehkologiya. Metodologicheskie Osnovy Paleoehkologii: Uchebno-Metodicheskoe Posobie,
Pestryakova, L. A. (2016) (2016),
84 pp.