Close Ekologicheskoe sostojanie pochv Altajskogo kraja: zagrjaznenie radioceziem,
Malikova, I. N., V. D. Strakhovenko, et al. (2005) (2005),
Sibirskii Ekologicheskii Zhurnal, 12, 6 p. 985–998