Close Uranium isotope composition of kimberlites, the enclosing and overburden deposits of the Zolotitskoye ore field,
Kiselev, G. P., E. Yu. Yakovlev, S. V. Druzhinin, S. B. Zykov, V. M. Bykov, A. A. Ocheretenko (2018), ,
10.2205/RJES-data-622.