Close Kinetika Topokhimicheskikh Reaktsiy,
Rozovskiy, A. Ya. (1974),