Close Gazovyye Gidraty, Preduprezhdeniye Ikh Obrazovaniya i Ispol'zovaniya,
Makogon, Yu. F. (1985),