Close Lherzolite nodules in alkaline basalt from the Baikal Rift,
Grachev, A. F., E. I. Blyumshtein, E. P. Sokolova, A. Levykin (1973),
Dokl. AN SSSR, 211, 2 p. 445–447